• ३० बैशाख २०७८, बिहीबार

Welcome To The Rukum Business Directory

All business information of Rukum District.

Featured - डिजिटल बजार रुकुम

चौरजहारी नगरपालिका

 चौरजहारी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कर्णाली प्रदेश, रुकुम (पश्चिम)

All Category

स्थानीय तह

स्थानीय तहहरुको विवरण हेर्नका लागी

संघ संस्था

संघ संस्थाको विवरण हेर्नका लागी

सरकारी कार्यालय

सरकारी कार्यालयको विवरण हेर्नका लागी

उद्योग /कारखाना

उद्योग / कारखानाको विवरण हेर्नका लागी

कृषि तथा उत्पादन

कृषि तथा उत्पादनको विवरण हेर्नका लागी

शिक्षण संस्था

शिक्षण संस्थाको विवरण हेर्नका लागी

अटोमोबाइल शोरुम

अटोमोबाइल शोरुमको विवरण हेर्नका लागी

आपतकालिन सेवा /नम्बर

आपतकालिन सेवा /नम्बरको हेर्नका लागी

घरजग्गा कारोबार

घरजग्गा कारोबारको विवरण हेर्नका लागी

बैंक /बित्तिय संस्था

बैंक /बित्तिय संस्थाको विवरण हेर्नका लागी

बिमा

बिमाको विवरण हेर्नका लागी

मर्मत सम्भार

मर्मत सम्भारको विवरण हेर्नका लागी

ब्युटी एन्ड केयर

ब्युटी एन्ड केयरको विवरण हेर्नका लागी

इनिस्च्युट एण्ड एजेण्सी

इनिस्च्युट एण्ड एजेण्सी को हेर्नका लागी

सम्पुर्ण पसल

सम्पुर्ण पसलको विवरण हेर्नका लागी

रिजर्भ तथा भाडा

रिजर्भ तथा भाडाको लागी

निर्माण संग सम्बन्धित

निर्माण संग सम्बन्धित को विवरण हेर्नका लागी

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको विवरण हेर्नका लागी

हेल्थ /फिटनेस

हेल्थ /फिटनेसको विवरण हेर्नका लागी

होटेल/ रिसोर्ट /होमस्टे

होटेल/ रिसोर्ट /होमस्टेको विवरण हेर्नका लागी

छापाई संग सम्बन्धित

छापाई संग सम्बन्धितको विवरण हेर्नका लागी

होलसेल डिलर

होलसेल डिलरको विवरण हेर्नका लागी

अत्यावश्यक सेवा

अत्यावश्यक सेवाको विवरण हेर्नका लागी